Ontwikkeling voor individuen

Individuele coaching

Individuele coaching die beantwoordt aan uw specifieke behoeften:

  • Uw dagelijkse stress beheersen
  • Voorkomen van burn-out
  • Het overwinnen van obstakels en mentale barrières die in de weg staan van uw succes
  • Zelfleiderschap
  • Zelfacceptatie en zelfvertrouwen

Individuele coaching

Ontwikkelingsbehoeften kunnen zeer specifiek zijn, zijn soms dringend en niet altijd geschikt voor groepstrainingen. Individuele coaching kan het ideale platform voor jou zijn als je barrières op een bepaald gebied wil overwinnen of als je wil werken aan specifieke onderwerpen die zeer individueel zijn, zoals zelfacceptatie, zelfbegrip, assertiviteit en zelfvertrouwen. Een individueel coachingstraject stelt je in staat je te focussen op je eigenheid, je enablers en je barrières en hoe je de barrières kan overwinnen die je tegenhouden om verder te evolueren naar wie je in wezen bent en waar je naartoe wil. Een individueel coachingtraject is een ontdekkingstocht van en voor jezelf die zowel verrijkend als veilig is.

Voordat je begint met een individueel coaching traject

Voordat je een individueel coachingstraject start, vindt er een intakegesprek plaats met Kathleen waarin je uitlegt op welk(e) thema(‘s) je wil werken en waarin je afspreekt hoe je het beste samenwerkt om de doelen die je voor je traject hebt gesteld te bereiken. Dit intakegesprek houdt geen verplichting in om samen te werken, omdat het ook tot doel heeft om na te gaan of er een goede aansluiting is tussen de coach en de klant. Het intakegesprek duurt ongeveer één uur.

Coachingtrajecten

Coachingtrajecten variëren in duur, afhankelijk van het aantal doelen dat je wil bereiken en de onderwerpen waarop je wil inzoomen tijdens het traject. De duur hangt ook af van het mandaat dat je jezelf geeft om aan de slag te gaan met de inzichten die je uit de coaching gesprekken haalt en de zelfverantwoordelijheid die je opneemt voor jezelf en je groei als mens. Coachingtrajecten beginnen ook met een contractsessie om de gebieden en onderwerpen te identificeren die je wil behandelen en de doelstellingen die je wil bereiken. Tijdens de contractsessie bespreek je ook rollen en verantwoordelijkheden, de frequentie van de sessies, de praktische regelingen, facturatie en andere voorwaarden die je nodig hebt.

Bij de aanvang van het traject stelt Kathleen een coachingcontract op dat de input van het intakegesprek samenvat en stuurt het naar jou ter goedkeuring. In lijn met de ICF-ethiekcode is een coachingstraject een partnership dat je inspireert om je persoonlijke en professionele potentieel te maximaliseren in een creatief denkproces. In lijn met de ICF-ethiekcode houdt de coach de striktste vertrouwelijkheid in acht en bespreekt de inhoud van de coachingsgesprekken met niemand anders dan met jezelf, tenzij de wet dat voorschrijft.

Coachingsessies

Kathleen biedt face to face coaching sessies aan, of een mix van face to face en skype/telefoongesprekken, afhankelijk van uw locatie, beschikbaarheid en voorkeur.

Coaching sessies kunnen variëren in duur en frequentie en dit zal worden overeengekomen in het intakegesprek. De telefonische sessies zijn meestal gepland voor een duur van 60 minuten en de duur van de face to face sessies kan variëren tussen de anderhalf en drie uur, afhankelijk van wat je zelf wenst.

Wat de frequentie betreft, worden de coachingsessies meestal maandelijks gepland, maar kunnen indien gewenst wekelijks of tweewekelijks worden gepland.

Plan een intake gesprek met Kathleen

Om een intakegesprek met Kathleen in te plannen of voor vragen, klik je op de onderstaande contactknop. Plan een afspraak in met Kathleen